ANNUAL REPORTS

Produktion af årsrapporter og regnskaber

Årsrapporten bliver i stigende grad anvendt aktivt som en kommunikationskanal, hvor virksomhedens strategi, kerneforretning og værdier kommer til udtryk gennem baggrundsartikler og kommentarer til nøgletallene.

Vi håndterer hele processen fra idé til færdig årsrapport – inklusive hele den redaktionelle proces samt layout af den endelige årsrapport eller af den del af projektet, der er behov for. Alt materialet udformes i tæt samspil med vore kunders produkt- og salgsorganisationer og ofte også i samspil med eksterne partnere og kundevirksomheder.

Se eksempler herunder på årsrapporter, vi enten har produceret eller bidraget til.

Eksempler på årsrapporter

Danske Bank

I 2017 hjalp vi Danske Bank med en serie redaktionelle artikler til bankens årsmagasin. Se resultatet her: 

CSR Greenland

CSR-Greenlands årsrapport 2017. Her har vi leveret al tekst samt projektstyring omkring oversættelse samt layout. 

Grønlands Lufthavne 2015

Projektstyring, tekst, foto og oversættelser til engelsk og grønlandsk. 

Grønlands Lufthavne 2014

Projektstyring, tekst, foto og oversættelser til engelsk og grønlandsk. 

Grønlands Lufthavne 2013

Projektstyring, tekst, foto og oversættelser til engelsk og grønlandsk.