CORPMEDIA

CLEVER BUSINESS COMMUNICATION

Advertorials, content marketing, public relations

CorpMedia ApS er et fokuseret kommunikations- og PR-bureau, der arbejder med IT-, infrastruktur og teknologivirksomheder. Vi beskriver, hvordan teknologi ændrer – og skaber værdi for – mennesker, erhverv og samfund.

Vi arbejder med virksomhedskommunikation, journalistik, advertorials og content marketing-materiale af konsistent høj kvalitet.

CorpMedia bygger som relel på årelange samarbejdsrelationer med en lang række virksomheder – heriblandt adskillige af Danmarks største virksomheder indenfor teknologibranchen.

Vi er bedst, når vi i nært samarbejde med vores kunder er med til at skabe værdi. Det gør vi ved at opsøge nye målgrupper, højne troværdigheden og ved at fortælle den rigtige historie på rette tidspunkt og i rette medier.

Vi er navnlig stærke indenfor

Ekstern kommunikation, strategisk rådgivning og PR

Content marketing, der skaber værdi på tværs af web, SoMe og intranet – blandt andet cases, referencehistorier, produktinformation, whitepapers og video

CorpMedia drives af Hans Henrik H. de Lichtenberg og Michael Svendsen, journalister og rådgivere med erfaring fra kommunikationsarbejde for IT-branchen gennem knap 15 år.

CORPMEDIA

CLEVER BUSINESS COMMUNICATION

Advertorials, content marketing, public relations

CorpMedia ApS er et fokuseret kommunikations- og PR-bureau, der arbejder med IT-, infrastruktur og teknologivirksomheder. Vi beskriver, hvordan teknologi ændrer – og skaber værdi for – mennesker, erhverv og samfund.

Vi arbejder med virksomhedskommunikation, journalistik, advertorials og content marketing-materiale af konsistent høj kvalitet.

CorpMedia bygger som relel på årelange samarbejdsrelationer med en lang række virksomheder – heriblandt adskillige af Danmarks største virksomheder indenfor teknologibranchen.

Vi er bedst, når vi i nært samarbejde med vores kunder er med til at skabe værdi. Det gør vi ved at opsøge nye målgrupper, højne troværdigheden og ved at fortælle den rigtige historie på rette tidspunkt og i rette medier.

Vi er navnlig stærke indenfor

Ekstern kommunikation, strategisk rådgivning og PR

Content marketing, der skaber værdi på tværs af web, SoMe og intranet – blandt andet cases, referencehistorier, produktinformation, whitepapers og video

CorpMedia drives af Hans Henrik H. de Lichtenberg og Michael Svendsen, journalister og rådgivere med erfaring fra kommunikationsarbejde for IT-branchen gennem knap 15 år.

PUBLIC RELATIONS

Public Relations skaber værdifulde relationer

Public Relations dækker bredt over aktiviteter, der har til hensigt at styrke brandværdi og øge kendskabet til din virksomhed eller produkter.

Som regel ligger der et stykke strategisk arbejde bag en de praktiske øvelser, hvor vi analyserer stakeholders, definerer budskaber og præciserer mål og kommunikationsaktiviteter.

Vi arbejder målrettet med kommunikation, der understøtter forretningen, hvad enten det handler om intern kommunikation eller ekstern stakeholderkommunikation.

Den praktiske del består ofte af en kombination af indsats baseret på presse, sociale medier og trykte medier.

Vi kan også planlægge og eksekvere internationale eller regionale kampagner, eksempelvis i forbindelse med en produktlancering.

Ligeledes klæder vi dig godt på til mødet med pressen gennem medietræning eller eventuelt krisehåndtering.

CONTENT MARKETING

Content is king

Content marketing er en rammebetegnelse for en bredere og mere strategisk tilgang til brugen af content som video, blogtekster, artikler, klummer, kronikker, SoMe-posts etc.

CorpMedia arbejder metodisk, kreativt og spiller på alle tilgængelige kanaler.

I content marketing kommer kvalitetsindholdet i første række og skal være retvisende, interessant, fascinerende eller tankevækkende i sig selv. Det giver grundlag for at udbygge og understøtte historien om produkt, brand og virksomhed.

Vores tilgang til content marketing er hele tiden at have forretningsunderstøttelse og tilgængelighed for øje.

Alt materialet udformes i tæt samspil med vore kunders produkt- og salgsorganisationer og ofte også i samspil med eksterne partnere og kundevirksomheder.

Advertorials

Advertorial er en sammentrækning af ordene ”advertisement” og ”editorial”. Begrebet dækker over en tekst, der er udformet som en klassisk nyhedsartikel eller reportage.

Men hvor en redaktionel artikel skrives på journalistens eller redaktionens initiativ, bringes en advertorial som betalt indhold, hvor du selv sætter dagsordenen.

Dermed ikke sagt, at en advertorial er varm luft. Tværtimod. Den gode, velskrevne tekst både informativ, interessant, retvisende – og kunne optimalt lige så vel være udformet af en journalist ansat på det medie, hvor din advertorial bringes.

Her kommer CorpMedia ind i billedet. Vi skriver ikke blot din advertorial, men kan bidrage hele vejen fra idéfase og til den endelige tekst ligger online eller trykt i magasin eller andet medie.

White papers

I videnstunge brancher er der ofte behov for at konkretisere og dokumentere en specialistviden i et lettilgængeligt format.

Et white paper er en rapport på typisk 5-25 sider, der giver den uddybende, vidensbaserede forklaring på et emne. Enten fra én specialist til en anden eller til en målgruppe, der ikke nødvendigvis har teknisk baggrund, men udelukkende er interesseret i de potentielle forretningsmæssige gevinster

Det gode white paper er et effektivt salgsværktøj, fordi materialet understreger din virksomheds dedikation til et specifikt emne og er et oplagt grundlag for videre diskussion – og for salg.

Vores tilgang til whitepapers er, at de skal være overskuelige, have en kombination af grafik og tekst og mange indgange til stoffet. Det kan være i form af grafer, faktabokse eller små cases, der underbygger det overordnede tema.

Cases

Ingen fortæller den gode historie om dig, dit produkt eller løsning bedre end en tilfreds virksomhedskunde.

Den velskrevne case – eller referencehistorie – sætter fokus på kundens erfarede eller forventede forretningsfordele ved at vælge netop din virksomhed og dit produkt.

En case kan enten være en tekst, en video eller en kombination af de to.

Video

Vi kan også hjælpe dig med at fortælle din egen virksomhedshistorie i en værdibaseret profilvideo. Det kan være en hurtig og lettilgængelig måde at formidle et målrettet budskab til kunder, nuværende eller potentielle medarbejdere.

En profilvideo er også en god måde at personliggøre din virksomhed, vise klip fra hverdagen og fortælle om din virksomheds kernekompetencer, værdier og visioner.

CORPMEDIA

CLEVER BUSINESS COMMUNICATION

Advertorials, content marketing, public relations

CorpMedia ApS er et fokuseret kommunikations- og PR-bureau, der arbejder med IT-, infrastruktur og teknologivirksomheder. Vi beskriver, hvordan teknologi ændrer – og skaber værdi for – mennesker, erhverv og samfund.

Vi arbejder med virksomhedskommunikation, journalistik, advertorials og content marketing-materiale af konsistent høj kvalitet.

CorpMedia bygger som relel på årelange samarbejdsrelationer med en lang række virksomheder – heriblandt adskillige af Danmarks største virksomheder indenfor teknologibranchen.

Vi er bedst, når vi i nært samarbejde med vores kunder er med til at skabe værdi. Det gør vi ved at opsøge nye målgrupper, højne troværdigheden og ved at fortælle den rigtige historie på rette tidspunkt og i rette medier.

Vi er navnlig stærke indenfor

Ekstern kommunikation, strategisk rådgivning og PR

Content marketing, der skaber værdi på tværs af web, SoMe og intranet – blandt andet cases, referencehistorier, produktinformation, whitepapers og video

CorpMedia drives af Hans Henrik H. de Lichtenberg og Michael Svendsen, journalister og rådgivere med erfaring fra kommunikationsarbejde for IT-branchen gennem knap 15 år.

Om os

Mød teamet

Michael Svendsen

Partner

Michael er uddannet journalist med erfaring fra Berlingske Tidende, fagpresse, bureauverdenen og som projektleder med speciale i PR, kommunikation samt produktion af tekst- og videocontent til virksomheder.

Hans Henrik H. de Lichtenberg

Partner

Hans Henrik er uddannet journalist med fortid på Jyllands-Posten og Politiken samt som kommunikationschef i Grønlands Lufthavne og med bred viden om kommunikation, PR, journalistik og medierådgivning.

Cecilie Darling

Konsulent

Cecilie er uddannet journalist med fortid på bl.a. Ritzau og med særlig erfaring indenfor klima og miljø, cirkulær økonomi, cleantech, smart cities og IT. Erfaring fra nyhedsmedier samt offentlige og private organisationer.

Matilde Rugholm

Konsulent

Matilde er cand.mag. i kommunikation og dansk. Har bl.a. arbejdet på den danske ambassade i Prag i en længere periode samt på Universitetsradioen på Københavns Universitet.

Video

Video gør det komplekse enkelt

Vi fortæller din virksomheds historie i en værdibaseret profilvideo.

Det er en hurtig og lettilgængelig måde at formidle et budskab til kunder, nuværende eller potentielle medarbejdere.

En profilvideo er også en god måde at formidle de fordele, dine kunder oplever med dine ydelser og produkter.

Eksempler på producerede videoer

MT Højgaard

MT Højgaard bygger et moderne data warehouse

Ascend XYZ

En ny løsning fra danske AscendXYZ gør det nemmere at spotte – samt at forudse – fugleflokke til fare for flysikkerheden, så piloter kan tage deres forholdsregler.

Red Barnet

Data Loss Prevention sikrer følsomme informationer hos Red Barnet.

DSB

Innofactor og DSB har på kort tid bygget en løsning, der digitaliserer den tidskrævende og papirbaserede proces med at foretage stikprøvemålinger af togankomst- og afgang på stationer landet over.

Drivenow

Succesfuld delebilstjeneste minimerer manuelle processer og automatiserer viderefakturering af P-afgifter til kunder med workflow fra Innofactor.

Svitzer

Smart app forenkler arbejdsopgaverne for mere end 200 Svitzer-slæbebådsbesætninger verden over og gør det nemt at registrere hændelser korrekt – også når der er travlt, og vejret er hårdt.

Linco Food Systems

SharePoint-baseret løsning fra Innofactor letter kvalitetsstyringen hos LINCO Food Systems.

Sampension

Danmarks 3. største pensionsforsikringsselskab fik hurtigt overblik med cloudbaseret intranet.

Danske Fragtmænd

Cloudbaseret machine learning gør Danmarks største transport- og logistikvirksomhed bedre i stand til at forudsige, hvor meget mandskab der skal kaldes på arbejde.

Precure

Danske PreCure arbejder tæt sammen med Innofactor om at forebygge musearm og arbejdsskader med sensordata og kunstig intelligens i Microsoft Azure.

Hvidbøger og rapporter

Produktion af hvidbøger og rapporter

Hvidbogen eller rapporten er en mere omfattende, vidensbaseret tekstpublikation, der f.eks. sætter fokus på en specifik problemstilling eller teknologi i et lettilgængeligt format på typisk 5-25 sider. I videnstunge brancher er der ofte behov for at konkretisere og dokumentere specialistviden til en udvalgt målgruppe, og hér er hvidbogen eller rapporten et velegnet format.

Den gode publikation er overskuelig, har en gennemtænkt kombination af grafik og tekst og mange indgange til stoffet. Det kan være i form af grafer, faktabokse eller små cases, der underbygger det overordnede tema.

Se eksempler herunder på rapporter og hvidbøger, vi enten har produceret eller har bidraget til.

Eksempler på hvidbøger og rapporter

I efteråret fik vi til opgave at analysere en større undersøgelse foretaget af Jobindex og IT-Jobbank om kandidaters syn på landets største IT-virksomheder. 

IT-branchen har et stort behov for at udlægge komplekse problemstillinger om cyber-security på en letforståelig måde over for kunder og andre stakeholders. Her er et eksempel på en hvidbog, vi har skrevet for ATEA Managed Security Services.  

Rapport produceret for Microsoft om den nordisk-baltiske hightech cluster. 

Industry 4.0, digitale prototyper og 3D-modellering er komplekse størrelser. For PLM-group har vi produceret en række hvidbøger, der på engelsk går i dybden med en række forskellige effektiviserende industriværktøjer. 

Hvidbog for den danske software virksomhed CAPA Systems om håndteringen af “skygge-IT” – løsninger eller platforme, der købes uden overordnet kontrol eller samarbejde med IT-afdelingen. 

ÅRSRAPPORTER

Produktion af årsrapporter og regnskaber

Årsrapporten bliver i stigende grad anvendt aktivt som en kommunikationskanal, hvor virksomhedens strategi, kerneforretning og værdier kommer til udtryk gennem baggrundsartikler og kommentarer til nøgletallene.

Vi håndterer hele processen fra idé til færdig årsrapport – inklusive hele den redaktionelle proces samt layout af den endelige årsrapport eller af den del af projektet, der er behov for. Alt materialet udformes i tæt samspil med vore kunders produkt- og salgsorganisationer og ofte også i samspil med eksterne partnere og kundevirksomheder.

Se eksempler herunder på årsrapporter, vi enten har produceret eller bidraget til.

Eksempler på årsrapporter

Danske Bank

I 2017 hjalp vi Danske Bank med en serie redaktionelle artikler til bankens årsmagasin. Se resultatet her: 

CSR Greenland

CSR-Greenlands årsrapport 2017. Her har vi leveret al tekst samt projektstyring omkring oversættelse samt layout. 

Grønlands Lufthavne 2015

Projektstyring, tekst, foto og oversættelser til engelsk og grønlandsk. 

Grønlands Lufthavne 2014

Projektstyring, tekst, foto og oversættelser til engelsk og grønlandsk. 

Grønlands Lufthavne 2013

Projektstyring, tekst, foto og oversættelser til engelsk og grønlandsk. 

Public Relations

Public Relations dækker bredt over aktiviteter, der har til hensigt at styrke brandværdi og øge kendskabet til din virksomhed eller produkter.

Som regel ligger der et stykke strategisk arbejde bag en de praktiske øvelser, hvor vi analyserer stakeholders, definerer budskaber og præciserer mål og kommunikationsaktiviteter.

Vi arbejder målrettet med kommunikation, der understøtter forretningen, hvad enten det handler om intern kommunikation eller ekstern stakeholder-kommunikation.

Kontakt os og hør mere

 

 

Den praktiske del består ofte af en kombination af indsats baseret på presse, sociale medier.

Vi kan også planlægge og eksekvere internationale eller regionale kampagner, eksempelvis i forbindelse med en produktlancering.

Ligeledes klæder vi dig godt på til mødet med pressen gennem medietræning eller eventuelt krisehåndtering.

Content marketing

Content marketing er en rammebetegnelse for en bredere og mere strategisk tilgang til brugen af content som video, blogtekster, artikler, klummer, kronikker, SoMe-posts etc.

CorpMedia arbejder metodisk, kreativt og spiller på alle tilgængelige kanaler.

I content marketing kommer kvalitetsindholdet i første række og skal være retvisende, interessant, fascinerende eller tankevækkende i sig selv. Det giver grundlag for at udbygge og understøtte historien om produkt, brand og virksomhed.

Vores tilgang til content marketing er hele tiden at have forretningsunderstøttelse og tilgængelighed for øje.

Al materialet udformes i tæt samspil med vore kunders produkt- og salgsorganisationer og ofte også i samspil med eksterne partnere og kundevirksomheder.

Kontakt os og hør mere

 

Advertorials

Advertorial er en sammentrækning af ordene ”advertisement” og ”editorial”. Begrebet dækker over en tekst, der er udformet som en klassisk nyhedsartikel eller reportage.

Men hvor en redaktionel artikel skrives på journalistens eller redaktionens initiativ, bringes en advertorial som betalt indhold, hvor du selv sætter dagsordenen.

Dermed ikke sagt, at en advertorial er varm luft. Tværtimod. Den gode, velskrevne tekst både informativ, interessant, retvisende – og kunne optimalt lige så vel være udformet af en journalist ansat på det medie, hvor din advertorial bringes.

Her kommer CorpMedia ind i billedet. Vi skriver ikke blot din advertorial, men kan bidrage hele vejen fra idéfase og til den endelige tekst ligger online eller trykt i magasin eller andet medie.

 

Whitepapers

I videnstunge brancher er der ofte behov for at konkretisere og dokumentere en specialistviden i et lettilgængeligt format.

Et whitepaper er en rapport på typisk 5-25 sider, der giver den uddybende, vidensbaserede forklaring på et emne. Enten fra én specialist til den anden eller til en målgruppe, der ikke nødvendigvis har teknisk baggrund, men udelukkende er interesseret i de potentielle forretningsmæssige gevinster

Det gode whitepaper er et effektivt salgsværktøj, fordi materialet understreger din virksomheds dedikation til et specifikt emne og er et oplagt grundlag for videre diskussion – og for salg.

Vores tilgang til whitepapers er, at de skal være overskuelige, have en kombination af grafik og tekst og mange indgange til stoffet. Det kan være i form af grafer, faktabokse eller små cases, der underbygger det overordnede tema.

Kontakt os og hør mere

 

Cases

Ingen fortæller den gode historie om dig, dit produkt eller løsning bedre end en tilfreds virksomhedskunde.

Den velskrevne case – eller referencehistorie – sætter fokus på de kundens erfarede eller forventede forretningsfordele ved at vælge netop din virksomhed og dit produkt.

En case kan enten være en tekst, en video eller en kombination af de to.

 

Video

Vi kan også hjælpe dig med at fortælle din egen virksomhedshistorie i en værdibaseret profilvideo. Det kan være en hurtig og lettilgængelig måde at formidle et målrettet budskab til kunder, nuværende eller potentielle medarbejdere.

En profilvideo er også en god måde at personliggøre din virksomhed, vise klip fra hverdagen og fortælle om din virksomheds kernekompetencer, værdier og visioner.

Kontakt os og hør mere

CorpMedia ApS er et fokuseret kommunikations- og PR-bureau, der arbejder med IT-, infrastruktur og teknologivirksomheder. Vi beskriver, hvordan teknologi ændrer – og skaber værdi for – mennesker, erhverv og samfund.

Vi arbejder med virksomhedskommunikation, journalistik, advertorials og content marketing-materiale af konsistent høj kvalitet.

CorpMedia bygger som relel på årelange samarbejdsrelationer med en lang række virksomheder – heriblandt adskillige af Danmarks største virksomheder indenfor teknologibranchen.

Vi er bedst, når vi i nært samarbejde med vores kunder er med til at skabe værdi. Det gør vi ved at opsøge nye målgrupper, højne troværdigheden og ved at fortælle den rigtige historie på rette tidspunkt og i rette medier.

Kontakt os og hør mere

 

Vi er navnlig stærke indenfor

Ekstern kommunikation, strategisk rådgivning og PR

Content marketing, der skaber værdi på tværs af web, SoMe og intranet – blandt andet cases, referencehistorier, produktinformation, whitepapers og video

CorpMedia drives af Hans Henrik H. de Lichtenberg og Michael Svendsen, journalister og rådgivere med erfaring fra kommunikationsarbejde for IT-branchen gennem knap 15 år.

Kontakt os og hør mere

CorpMedia ApS
Nørregade 28D, 4. th.
1165 København K
info@corpmedia.dk
CVR 39298295
Ringkjøbing Landbobank – konto 7670-6761428

Michael SvendsenMichael Svendsen
ms@corpmedia.dk
+45 61 28 26 70

Hans HenrikHans Henrik H. de Lichtenberg
hh@corpmedia.dk
+45 21 77 79 21

Cookie- og privatlivspolitik

 

Introduktion

 

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

 

Cookies

 

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 

Personoplysninger

 

Generelt

 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

 

Sikkerhed

 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

 

Formål

 

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

 

Videregivelse af oplysninger

 

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

 

Indsigt og klager

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@esbenbock.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

 

Udgiver

 

CorpMedia
Nørregade 28D, 4. th, 1165 København K
61 28 26 70
info@corpmedia.dk
CVR: 39298295